Liên hệ với Retty Shop

Điền thông tin cần liên hệ

Retty Shop


  • Cửa hàng: 222 Nguyễn Đình Chiểu P.6 Q.3 - Tp.Hồ Chí Minh
  • Kho hàng: 58 Trần Minh Quyền P.11 Q.10 - Tp.Hồ Chí Minh
  • 0903.950305
  • 08.66 743 743
  • Email: retty.vn304@yahoo.com.vn
Scroll